KK Bouw Management  Advies is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau gespecialiseerd in bouwmanagement en bouwbegeleiding.

 

Mijn doelstelling

is om opdrachtgevers te ontzorgen en zo goed mogelijk van advies dienen.

 

Mijn dienstverlening

is er op gericht het project te laten voldoen aan de gestelde wensen en eisen van de opdrachtgever. 

Tevens streef ik ernaar dat het project tijdig en binnen budget wordt opgeleverd. Het werk dient goed en deugdelijk volgens de wettelijke voorschriften gedaan te worden.

Daarnaast kan ik faciliteren op het gebied van contracten, zoals de aannemingsovereenkomst en contracten met onderaannemers zoals heibedrijf, Gemeente en nutsbedrijven.

 

Mijn werkterrein
is nieuwbouw, verbouw en onderhoud voor de publieke en private sector.

 

Civiele bouw:    Ondergrondse kelders en parkeergarages

Utiliteitsbouw: Kantoorpanden, distributie centra, hotels

Woningbouw:    Nieuwbouw en verbouw